Nieuws uit de Eerselse Wereldwinkel

Komende week: bezoek uit Nepal.

Zoals eerder in een artikeltje vermeld gaat de opbrengst van ons ‘laat-maar-zitten-potje’ van 2023 naar de stichting Nepali Children. Dit is een in Nederland geregistreerde stichting. Al hun projecten krijgen vorm door middel van een Nepalese partner, vanuit de filosofie dat Nepali zich inzetten voor Nepali. In alle projecten richt Nepali Children zich op kinderen in moeilijke omstandigheden.

De ANBI stichting Nepali Children:

De stichting Nepali Children is opgezet door Nepali (waarbij Jolanda Bijl ondersteunt) en voor Nepali. Het doel van Nepali Children is dat kansarme kinderen een mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. In Nepal komt het regelmatig voor dat kinderen met financieel arme ouders te werk worden gesteld. Deze kinderen verrichten veelal fysiek zwaar werk en hebben geen mogelijkheid om scholing te volgen. Het gevolg is dat hun situatie in de toekomst niet zal veranderen omdat ze analfabeet zijn en blijven. Alles wat ze leren, leren ze van hun ouders of op hun werkadres. Ze blijven hetzelfde doen en denken niet na over een manier om het werk makkelijker te maken. Daarnaast hebben ze geen mogelijkheid om een beroep te leren. Een studie kan een eerste stap zijn om hierin verandering te brengen.

De stichting Nepali Children zorgt op allerlei manieren voor deze kinderen. Zij beheert verschillende projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen en hun leefomgeving. Zo heeft zij een Nepali Children hostel, biedt ze families steun zodat voorkomen kan worden dat kinderen uit huis geplaatst worden (family service), sponsort zij kinderen om naar school te gaan, is er microfinanciering voor schoolverlaters/jong volwassenen, en bewustwordingsprojecten ten behoeve van hygiëne en mondverzorging. Daarnaast geeft ze kleding aan kinderen en verzorgt ze een lunch op twee scholen.

In de folder op onze toonbank en op de website www.nepalichildren.com vind je nog veel meer informatie hierover.

Op donderdag 13 juli, om 11.00 uur, komen 2 bestuursleden van deze stichting: Jolanda Bijl en Bodharaj Adhikari naar onze winkel om het een en het ander te vertellen over hun mooie werk.  Zij zullen ook nog wat spullen uit Nepal meebrengen. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en kijken, de koffie/thee staan klaar!

Nepal is een land in Azië en wordt regelmatig getroffen door natuurrampen, mede daardoor heeft een groot deel van de bevolking het niet gemakkelijk.

Wij willen daarom de hele komende week alle artikelen, gemaakt door producenten uit Nepal  wat extra aandacht geven. We zetten ze allemaal bij elkaar op een tafel. Loop vrijblijvend eens binnen…..

Dat is sowieso de moeite waard want onze inkoopgroep is weer op pad geweest en heeft weer veel nieuwe spullen meegebracht.