ANBI status

Naam instelling: Stichting Werk is Leven
KVK: 41087607
Vestigingsadres: Nieuwstraat 20a, 5521 CC Eersel
Telefoonnummer: 0497-518621
E-mail adres: wereldwinkeleersel@hetnet.nl

Doelstelling:
In de wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse pottenbakkers, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die zoals iedereen recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord en verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan en bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie
De Eerselsee Wereldwinkel is een Stichting en werkt (sinds 14 september 1978) zelfstandig. Inkopen worden gedaan bij door de LVVW goedgekeurde fairtrade importeurs/groothandel. Deze lobbyen allen op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. Er is ook controle of de bedrijven eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel.

Geschiedenis
Op de INCTAD conferentie in New Dehli, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en later de Stichting Wereldwinkels Nederland werden opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan
Inleiding
De Eerselse Wereldwinkel bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.
De Eerselse Wereldwinkel was voorheen lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels maar heeft nu gekozen voor een zelfstandig bestaan. Samen met meer dan 300 andere Fairtrade/Wereldwinkel concept winkels vergroot ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien via onze winkel.

Activiteiten
De Eerselse Wereldwinkel vergroot de kansen voor producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten: – verkoop en promotie van fairtrade cadeaus; – het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel
Met jouw aankoop help je hen daarbij. Dit wil jij toch ook? Breng daarom een bezoek aan onze kleurrijke winkel in het centrum van Eersel. Wij heten je graag welkom en geven je advies over onze eerlijke producten en de achtergrond ervan. Dat maakt de cadeaus van de Eerselse Wereldwinkel speciaal want ieder moment verdient een eerlijk cadeau.

ANBI 2021 balans
ANBI 2021 verlies en winst
ANBI 2022 balans
ANBI 2022 verlies en winst